ชื่อสินค้า ขนาด จำนวน
รับไฟล์ประเภท .gif .jpg .png .pdf .xls .xlsx .txt